Để tiện cho việc theo dõi Camera của quý vị phụ huynh, Trường mầm non Tường Vy đã điều chỉnh lại các thông số của Camera, đồng thời có một số hướng dẫn để phụ huynh có thể thực hiện các bước trên máy tính và điện thoại như sau:

Để xem được camera phụ huynh phải có phần mềm theo dõi camera từ xa qua mạng internet.

Bước 1: Truy cập địa chỉ website của Trường mầm non Tường Vy tại: http://www.mamnontuongvy.edu.vn hoặchttp://www.mamnontuongvy.com


Phụ huynh có thể dùng một trong 2 trình duyệt website sau để vào website Tường Vy:
1. Firefox browser tải về file cài đặt tại địa chỉ: http://www.mozilla.org/vi/firefox/fx/
2. Chrome browser tải về file cài đặt tại địa chỉ: http://www.google.com/intl/vi/chrome/browser/

Bước 2: Sau khi đã truy cập website của Trường mầm non Tường Vy thành công, quý vị phụ huynh nhìn qua menu bên tay trái và click vào menu: CAMERA theo từng lớp học.


Bước 3: Sau khi click vào menu Camera website sẽ hiện ra thông báo yêu cầu nhập TÊN NGƯỜI DÙNG và MẬT KHẨU truy cập.
Mật khẩu này sẽ được nhà trường cung cấp cho quý vị phụ huynh tùy thuộc vào lớp có con quý vị phụ huynh đang theo học.


Nhập TÊN NGƯỜI DÙNG và MẬT KHẨU do nhà trường cung cấp và click Đăng nhập.

Sau khi nhập xong và kiểm tra lại cẩn thận nhấn Connect. Như vậy sẽ hiện ra camera lớp nơi con quý vị phụ huynh đang học.


Ngoài ra quý vị phụ huynh cũng có thể đến Phòng Hành Chính của trường để được hỗ trợ về phần mềm và được hướng dẫn xem camera.